Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
24 11 2017 00 42 52

Strona główna

Lista zalecanych przeglądarek internetowych:

  1. Mozilla Firefox - http://www.mozilla-europe.org/pl/firefox/
  2. Opera - http://www.opera.com/download/
  3. Google Chrome - http://www.google.pl/chrome

Zalecane jest używanie najnowszych wersji ww. przeglądarek.

Witamy na udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych platformie służącej prowadzeniu aukcji elektronicznych.

UWAGA: To jest wersja demonstracyjna platformy aukcyjnej, służąca do zapoznania się z jej funkcjonowaniem

Wersja ta jest identyczna z wersją służącą prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia z zastosowaniem aukcji elektronicznej zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych, z tym że:

  • wyłączona jest funkcjonalność weryfikacji podpisu elektronicznego (każde postąpienie, niezależnie od opatrzenia go lub nie podpisem elektronicznym, jest weryfikowane pozytywnie)
  • wyłączona jest usługa przechowywania dokumentacji elektronicznej w bezpiecznym archiwum elektronicznym

 

Jeżeli chciałeś połączyć się z oficjalną wersją platformy, kliknij tutaj.

Jeżeli chciałeś połączyć się z platformą licytacji elektronicznych, kliknij tutaj.

Dostęp do informacji dotyczących historii aukcji już zamkniętych mają wszyscy użytkownicy platformy.

Dostęp do innych funkcji systemu został ograniczony, tylko dla użytkowników zarejestrowanych w systemie.

Zamawiający chcący korzystać z systemu muszą uprzednio dokonać rejestracji. Raz dokonana rejestracja umożliwia prowadzenie wielu aukcji. W przypadku wykonawców, rejestracji każdorazowo dokonuje zamawiający prowadzący aukcję elektroniczną.

Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu (zgłaszanie ew. błędów) można uzyskać pod numerem telefonu (22) 852 60 80, w godzinach 9:00-13.00. Infolinia ta nie udziela pomocy prawnej.

Korzystanie z systemu możliwe jest po zaakceptowaniu regulaminu, umieszczonego w zakładce Menu znajdującej się w prawej części ekranu.

Zapraszamy do korzystania z naszej platformy aukcyjnej. Życzymy wielu udanych aukcji.