Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
22 10 2017 02 49 36

Szczegóły użytkownika

Dane podstawowe
Użytkownik Gdański Teatr Szekspirowski
Organizacja Gdański Teatr Szekspirowski
Adres
Ulica Wojciecha Bogusławskiego
Numer domu 1
Numer mieszkania
Kod pocztowy 80-818
Adres korespondencyjny
Ulica Wojciecha Bogusławskiego
Numer domu 1
Numer mieszkania
Kod pocztowy 80-818