Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
22 10 2017 02 54 21

Szczegóły użytkownika

Dane podstawowe
Użytkownik Centrum Pediatrii im. Jana Pawł
Organizacja Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.
Adres
Ulica Gabrieli Zapolskiej
Numer domu 3
Numer mieszkania
Kod pocztowy 41-218
Adres korespondencyjny
Ulica Gabrieli Zapolskiej
Numer domu 3
Numer mieszkania
Kod pocztowy 41-218