Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
22 10 2017 02 46 30

Szczegóły użytkownika

Dane podstawowe
Użytkownik Komenda Wojewódzka Policji w Ki
Organizacja Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Adres
Ulica Seminaryjska
Numer domu 12
Numer mieszkania
Kod pocztowy 25-372
Adres korespondencyjny
Ulica Kusocińskiego
Numer domu 51
Numer mieszkania
Kod pocztowy 25-045