Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
22 10 2017 02 43 17

Szczegóły użytkownika

Dane podstawowe
Użytkownik Komenda Wojewódzka Policji w Po
Organizacja Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Adres
Ulica J. Kochanowskiego
Numer domu 2a
Numer mieszkania
Kod pocztowy 60-844
Adres korespondencyjny
Ulica J. Kochanowskiego
Numer domu 2a
Numer mieszkania
Kod pocztowy 60-844