Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
22 10 2017 02 47 15

Samouczek

Spis treści


Wymagania systemu

Do obsługi systemu, niezbędny jest dowolny komputer z systemem operacyjnym Windows lub Linux. Administrator gwarantuje pełną kompatybilność systemu z przeglądarkami

- Mozilla Firefox
- Opera
- Google Chrome

Zalecane jest używanie najnowszych wersji ww. przeglądarek. Zastrzegamy, że nie zostały przeprowadzone testy, na zgodność z innymi przeglądarkami. Z tego powodu nie możemy zagwarantować prawidłowej pracy systemu aukcyjnego z wykorzystaniem innych przeglądarek internetowych niż wyżej wskazane.

Ponieważ oferty składane przez wykonawców biorących udział w aukcji elektronicznej musza być opatrzone podpisem elektronicznym, wykonawca, musi dysponować urządzeniami technicznymi służącymi do obsługi podpisu elektronicznego.

Zamawiający nie musi posiadać podpisu elektronicznego - wszelkie operacje związane
z przyjmowaniem i weryfikacją postąpień, opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, są wykonywane bezpośrednio przez program aukcyjny.