Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
22 10 2017 02 46 47

Samouczek

Spis treści


Rejestracja

Rejestracja jest obowiązkowa dla zamawiających, którzy chcą przeprowadzić własną aukcję. Aby dokonać rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny, w którym zamawiający musi określić swój login i hasło. Umożliwią one korzystanie ze wszystkich funkcji platformy. Podczas rejestracji należy wskazać również dane identyfikacyjne, tj. nazwa (firma), adres  oraz adres e-mail.

Końcowym krokiem rejestracji będzie jej potwierdzenie poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, który zostanie wysłany na adres e-mail podany w formularzu. Po kliknięciu w link, konto będzie aktywne, a wszystkie funkcje systemu aukcyjnego będą dostępne.  ze wszystkich funkcji systemu aukcyjnego.

Konta dla wykonawców uczestniczących w aukcji są tworzone przez zamawiających, którzy wpisują wszystkie wymagane przez system informacje. Konto wykonawcy umożliwia mu wzięcie udziału tylko w jednej aukcji.

Zamawiający nie zna haseł poszczególnych wykonawców. Login i hasło wykonawcy są generowane automatycznie przez system, a następnie przesyłane wraz z zaproszeniem do aukcji, na adres e-mail wykonawcy podany podczas definiowania jego danych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa, przy pierwszym logowaniu, system wymusza na wykonawcy zmianę hasła na nowe.