Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
22 10 2017 02 47 00

Samouczek

Spis treści


Login i hasło

Login

Określenie identyfikujące użytkownika w systemie.


W tym polu można wpisać dowolną nazwę, jednak musi być ona unikalna. Jeżeli system znajdzie w bazie proponowany przez użytkownika login, nie dopuści do założenia konta. W takiej sytuacji system poprosi o wpisanie innego loginu.


Nie ma możliwości zmiany loginu, który został wybrany podczas procesu rejestracji.


UWAGA: zagubienie loginu uniemożliwi korzystanie z założonego konta. Dalsze korzystanie będzie wymagało stworzenia nowego konta – w tej sytuacji wszelkie wprowadzone informacje, a w szczególności dane prowadzonych licytacji, nie będą  dostępne. W związku z tym uprzejmie prosimy o dokładne zanotowanie swojego loginu lub zachowanie wygenerowanej przez system informacji zawierającej link aktywacyjny.


Hasło


Hasło służy do weryfikacji tożsamości osoby próbującej zalogować się na dane konto. Stanowi ono zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych.


System sprawdza, czy wprowadzane hasło jest bezpieczne. Hasło bezpieczne to hasło długie, składające się z różnego rodzaju znaków (wielkie litery, małe litery, cyfry, inne znaki, np. Kropka, przecinek itp.).


Zagubienie lub zapomnienie hasła nie powoduje utraty możliwości korzystania z konta użytkownika, gdyż system przewiduje możliwość wygenerowania nowego hasła. Nowe hasło można uzyskać poprzez wybranie opcji „Nie pamiętam hasła”. Na adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, zostanie wysłane nowe hasło.


Nie należy udostępniać hasła osobom nieupoważnionym.