Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
22 10 2017 02 48 33

Samouczek

Spis treści


Czas systemowy

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na wyświetlany w prawej części ekranu aktualny czas. Ten czas jest bowiem decydujący dla oceny momentu dokonywania poszczególnych czynności, w tym również dla oceny, czy dana oferta została złożona przed zamknięciem aukcji. Powyższe rozwiązanie pozwala uniknąć problemów związanych z niejednolitością czasów ustawionych na komputerach poszczególnych uczestników aukcji.