Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
09 12 2021 04 51 08

Aukcja A-108-2021 - Remont ulicy 6 Sierpnia: Historia aukcji

Historia aukcji

Zdarzenie Dodatkowe informacje Data zdarzenia
Zamawiający Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi zmienił dane osoby uprawnionej do składania postąpień przez wykonawcę KRAL Sp. z o.o.. Nazwisko osoby uprawnionej: Agnieszka Maria Kozłowska, poprzednio: Agnieszka Kozłowska 2021-07-12 08:12:47
Zamawiający Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi wysłał zaproszenia do aukcji Remont ulicy 6 Sierpnia do wykonawców:
WŁODAN Sp. z o.o. Sp. k. (biuro@wlodan.pl)
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. (d.gryglas@pbdim.com.pl)
Larkbud Sp. z o. o. (biuro@larkbud.pl)
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "ERBEDIM" Sp. z o.o. (techniczny@erbedim.com.pl)
STRABAG Sp. z o.o. (infrastruktura.lodz@strabag.com)
KRAL Sp. z o.o. (agnieszka.kozlowska@kral.lodz.pl)
2021-07-09 14:11:16
Wprowadzono ofertę wstępną dla wykonawcy: KRAL Sp. z o.o.. Szczegóły oferty 2021-07-09 14:09:30
Zamawiający Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi wprowadził osobę uprawnioną do składania postąpień przez wykonawcę KRAL Sp. z o.o.. Nazwisko osoby uprawnionej: Jan Zawadzki 2021-07-09 14:08:27
Zamawiający Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi wprowadził osobę uprawnioną do składania postąpień przez wykonawcę KRAL Sp. z o.o.. Nazwisko osoby uprawnionej: Zbigniew Sobolewski 2021-07-09 14:08:15
Zamawiający Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi wprowadził osobę uprawnioną do składania postąpień przez wykonawcę KRAL Sp. z o.o.. Nazwisko osoby uprawnionej: Agnieszka Kozłowska 2021-07-09 14:08:03
Zarejestrowano konsorcjata: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A w konsorcjum: Konsorcjum Firm: 1. KRAL Sp. z o.o. 2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. . 2021-07-09 14:07:32
Zarejestrowano konsorcjata: KRAL Sp. z o.o. w konsorcjum: Konsorcjum Firm: 1. KRAL Sp. z o.o. 2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. . 2021-07-09 14:06:46
Zarejestrowano konsorcjum: Konsorcjum Firm: 1. KRAL Sp. z o.o. 2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. . 2021-07-09 14:05:59
Usunięto wykonawcę KRAL Sp. o.o. 2021-07-09 14:03:59
Zamawiający Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi wprowadził terminy dla aukcji Remont ulicy 6 Sierpnia. Data otwarcia: 2021-07-14 10:00:00 , data zakończenia: 2021-07-14 10:10:00. 2021-07-09 13:32:53
Zamawiający Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi zmienił dane osoby uprawnionej do składania postąpień przez wykonawcę WŁODAN Sp. z o.o. Sp. k.. Nazwisko osoby uprawnionej: Łukasz Tomasz Włodarczyk, poprzednio: Łukasz Włodarczyk 2021-07-09 13:31:56
Zmieniono ofertę wstępną dla wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o.. Szczegóły oferty 2021-07-08 14:26:45
Zmieniono ofertę wstępną dla wykonawcy: KRAL Sp. o.o.. Szczegóły oferty 2021-07-08 14:25:20
Zamawiający Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi zmienił dane osoby uprawnionej do składania postąpień przez wykonawcę KRAL Sp. o.o.. Nazwisko osoby uprawnionej: Agnieszka Kozłowska, poprzednio: Anieszka Kozłowska 2021-07-08 14:24:32