Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
09 12 2021 05 58 57

Aukcja A-108-2021 - Remont ulicy 6 Sierpnia: Historia aukcji

Historia aukcji

Zdarzenie Dodatkowe informacje Data zdarzenia
Wprowadzono ofertę wstępną dla wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "ERBEDIM" Sp. z o.o.. Szczegóły oferty 2021-07-07 15:52:26
Zamawiający Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi wprowadził osobę uprawnioną do składania postąpień przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "ERBEDIM" Sp. z o.o.. Nazwisko osoby uprawnionej: Marek Kijanowicz 2021-07-07 15:51:40
Zarejestrowano konsorcjata: BUDOMAL Rafał Leśniak w konsorcjum: Konsorcjum Firm: 1.Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "ERBEDIM" Sp. z o.o. 2. BUDOMAL Rafał Leśniak Sp. z o.o. . 2021-07-07 15:50:53
Zarejestrowano konsorcjata: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "ERBEDIM" Sp. z o.o. w konsorcjum: Konsorcjum Firm: 1.Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "ERBEDIM" Sp. z o.o. 2. BUDOMAL Rafał Leśniak Sp. z o.o. . 2021-07-07 15:49:21
Usunięto konsorcjata BUDOMAL Rafał Leśniak z konsorcjum Konsorcjum Firm: 1.Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "ERBEDIM" Sp. z o.o. 2. BUDOMAL Rafał Leśniak Sp. z o.o. 2021-07-07 15:47:43
Zamawiający zmienił dane wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "ERBEDIM" Sp. z o.o.
Nazwa (firma): 1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "ERBEDIM" Sp. z o.o. => Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "ERBEDIM" Sp. z o.o.
2021-07-07 15:40:44
Zarejestrowano konsorcjata: BUDOMAL Rafał Leśniak w konsorcjum: Konsorcjum Firm: 1.Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "ERBEDIM" Sp. z o.o. 2. BUDOMAL Rafał Leśniak Sp. z o.o. . 2021-07-07 15:36:58
Zarejestrowano konsorcjum: Konsorcjum Firm: 1.Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "ERBEDIM" Sp. z o.o. 2. BUDOMAL Rafał Leśniak Sp. z o.o. . 2021-07-07 15:34:22
Wprowadzono ofertę wstępną dla wykonawcy: Larkbud Sp. z o. o.. Szczegóły oferty 2021-07-07 15:31:32
Zamawiający Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi wprowadził osobę uprawnioną do składania postąpień przez wykonawcę Larkbud Sp. z o. o.. Nazwisko osoby uprawnionej: Konrad Makowski 2021-07-07 15:30:40
Zarejestrowano konsorcjata: MMK-INŻ. Sp. z o.o. w konsorcjum: Konsorcjum Firm: 1. Larkbud Sp. z o. o. 2. MMK-INŻ. Sp. z o.o. . 2021-07-07 15:29:42
Zarejestrowano konsorcjata: Larkbud Sp. z o. o. w konsorcjum: Konsorcjum Firm: 1. Larkbud Sp. z o. o. 2. MMK-INŻ. Sp. z o.o. . 2021-07-07 15:28:54
Zarejestrowano konsorcjum: Konsorcjum Firm: 1. Larkbud Sp. z o. o. 2. MMK-INŻ. Sp. z o.o. . 2021-07-07 15:13:13
Wprowadzono ofertę wstępną dla wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.. Szczegóły oferty 2021-07-07 15:05:30
Zamawiający Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi wprowadził osobę uprawnioną do składania postąpień przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.. Nazwisko osoby uprawnionej: Dariusz Gryglas 2021-07-07 15:04:08