Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
09 12 2021 06 27 50

Aukcja A-108-2021 - Remont ulicy 6 Sierpnia: Historia aukcji

Historia aukcji

Zdarzenie Dodatkowe informacje Data zdarzenia
Zarejestrowano użytkownika: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.. 2021-07-07 15:02:59
Wprowadzono ofertę wstępną dla wykonawcy: WŁODAN Sp. z o.o. Sp. k.. Szczegóły oferty 2021-07-07 14:53:39
Zamawiający Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi wprowadził osobę uprawnioną do składania postąpień przez wykonawcę WŁODAN Sp. z o.o. Sp. k.. Nazwisko osoby uprawnionej: Łukasz Włodarczyk 2021-07-07 14:51:30
Zarejestrowano użytkownika: WŁODAN Sp. z o.o. Sp. k.. 2021-07-07 14:50:00
Zamawiający: Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi zdefiniował nowe kryterium: Gwarancja na wykonane roboty budowlane , Rodzaj kryterium: Niezmienne, Waga: 40, Jednostka: pkt; 2021-07-07 14:38:53
Zamawiający: Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi zdefiniował nowe kryterium: Cena, Rodzaj kryterium: Cena, Waga: 60, Jednostka: pkt; Minimalne postąpienie: 50000, Charakter kryterium: Wzór: 2021-07-07 14:36:48
Zamawiający: Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi utworzył nową aukcję o nazwie: Remont ulicy 6 Sierpnia 2021-07-07 14:32:27