Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
09 12 2021 06 12 46

Aukcja A-108-2021 - Remont ulicy 6 Sierpnia

Szczegóły oferty:

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
Gwarancja na wykonane roboty budowlane Niezmienne pkt 40.0 40
Cena Cena 9725589.00 pkt 59.8421339828 60