Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
04 12 2022 19 45 15

Aukcja A-108-2021 - Remont ulicy 6 Sierpnia

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
Gwarancja na wykonane roboty budowlane Niezmienne pkt 40.0 40
Cena 11145894.80 pkt 52.7385359496 60

Wykonawca: KRAL Sp. z o.o.

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
Gwarancja na wykonane roboty budowlane Niezmienne pkt 40.0 40
Cena 9796969.56 pkt 60.0 60

Wykonawca: WŁODAN Sp. z o.o. Sp. k.

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
Gwarancja na wykonane roboty budowlane Niezmienne pkt 40.0 40
Cena 10044130.80 pkt 58.5235482596 60

Wykonawca: Larkbud Sp. z o. o.

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
Gwarancja na wykonane roboty budowlane Niezmienne pkt 40.0 40
Cena 11889360.00 pkt 49.4406909708 60

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "ERBEDIM" Sp. z o.o.

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
Gwarancja na wykonane roboty budowlane Niezmienne pkt 40.0 40
Cena 12223043.11 pkt 48.0909842426 60

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Kryterium Wartość dla oferty Punkty
Nazwa Typ Uzyskane Max
Gwarancja na wykonane roboty budowlane Niezmienne pkt 40.0 40
Cena 12899877.94 pkt 45.5677314417 60